Musholah

Puji syukur kehadirat Allah Subhana Wa Ta’ala, Rabb yang satu-satunya kita sembah, tiada Ilah selain-Nya, yang telah menganugerahkan kepada kita jalan yang terang, yang dengan cahaya itu kita mampu melihat antara yang haq dengan yang bathil, cahaya yang bukan hanya mampu menyinari kehidupan kita secara pribadi, namun juga menerangi orang-orang yang ada disekelilingnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani sunnahnya. Jalan yang panjang, penuh dengan rintangan, duri dan juga harapan. Harapan yang membuat kita hidup hari ini, harapan yang menjadikan duka menjadi asa, luka menjadi bahagia, syahid menjadi syurga.

Masa muda adalah masa-masa yang produktif untuk menggali ilmu, menambah wawasan, serta mengembangkan kreativitas. Pada masa-masa inilah banyak ide-ide kreatif yang timbul sebagai bentuk dari apresiasi diri kalangan remaja. Sangat disayangkan jika masa-masa produktif ini digunakan untuk melakukan hal yang kurang atau bahkan tidak bermanfaat.